Terma dan Syarat

Selamat Datang ke Harian Semasa!

Berikut adalah Terma dan Syarat untuk penggunaan https://hariansemasa.com/. Sila baca dengan teliti. Sekiranya anda perlu menghubungi kami mengenai aspek syarat penggunaan laman web kami berikut, sila hubungi kami di harianventure@gmail.com

Dengan mengakses kandungan Harian Semasa (selanjutnya disebut sebagai laman web), anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan juga menerima dasar privasi kami. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat, anda tidak boleh terus menggunakan laman web ini dan boleh segera tinggalkan web ini.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan laman web untuk tujuan haram (illegal) dan bahawa anda akan menghormati semua undang-undang dan peraturan yang ada.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web Harian Semasa dengan cara yang boleh merosakkan prestasi, merosakkan atau memanipulasi kandungan atau maklumat yang ada di laman web atau mengurangkan keseluruhan fungsi laman web.

Anda bersetuju untuk tidak menjejaskan keselamatan laman web atau cuba mendapatkan akses ke kawasan selamat di laman web atau cuba mengakses maklumat sensitif yang mungkin anda percaya ada di laman web atau pelayan tempat ia dihoskan.

Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang tuntutan, perbelanjaan, kerugian, tanggungjawab, kos termasuk kos undang-undang yang ditanggung oleh kami yang timbul daripada pelanggaran terma dan syarat dalam perjanjian ini dan yang akan anda setujui sekiranya anda terus menggunakan laman web ini.

Penghasilan semula, pengedaran dalam kaedah apa pun sama ada dalam talian atau luar talian sama sekali tidak dilarang tetapi anda perlu sertakan pautan ke laman web asal kami. Kandungan di laman web dan gambar, logo, teks dan maklumat lain adalah hak milik https://hariansemasa.com/ (kecuali dinyatakan sebaliknya).

Penafian

Walaupun kami berusaha untuk benar-benar tepat dalam maklumat yang diterbitkan di laman web kami dan berusaha untuk memperbaruinya semaksimum mungkin, dalam beberapa kes, beberapa maklumat yang anda dapati di laman web mungkin sedikit ketinggalan (outdated).

Harian Semasa berhak untuk membuat pengubahsuaian atau pembetulan terhadap maklumat yang anda dapati di laman web ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.